Eerste scan

Nadat er besloten wordt tot het inschakelen van het Bestemmingsburo, kan op basis van een eerste scan een voorstel worden gedaan met betrekking tot onze dienstverlening.

Voor het maken van deze scan rekenen wij slechts  €95 p/u en beperken dit tot maximaal 3 uur.

Onderzoek

Na een scan (en overeenkomst tot opdracht) vangt de fase van onderzoek aan.

Het onderzoek verschilt per geval. Meestal zal het bestemmingsplan worden onderzocht. Maar het kan ook nodig zijn dat beleidsnota’s, jurisprudentie, wet- en regelgeving, overheidsinformatie, de buurt, het Kadaster en bijvoorbeeld het panden-archief dienen te worden onderzocht.

Tarieven

De werkzaamheden worden verricht tegen de volgende tarieven :

Vrijblijvend oriënterend gesprek :    gratis
Scan : € 95 per uur
Onderzoek :€ 125 per uur
Advies: € 125 per uur

Bezwaar- beroepprocedure : € 175 per uur